“Als wij dromen over warme oorden, is Eric de toestand van het wolkendek aan het duiden”

Een weerman houdt zich, naast de weersverwachting, ook bezig met de directe gevolgen van het weer.
Eric Chavanu beschouwt dat zelfs als een cruciaal onderdeel van zijn werk. Hij vertelt ons over het belang van meteorologie, berekeningen en bewustwording.

Eric Chavanu: meteoroloog met een missie

Toen meteoroloog Eric Chavanu vijf jaar geleden begon met het maken van gladheidverwachtingen voor de Provincie Zeeland, maakte hij ook kennis met de manier van meten van BG-Engineering. Aanvankelijk was hij sceptisch, maar hij herzag zijn mening en werkt nu intensief met het Rotterdamse bedrijf samen aan de informatievoorziening op onder andere strooit.nu. Dit is de website die BG-Engineering samen met de Provincie Noord-Holland ontwikkelde.

“Als oud-KNMI’er (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) had ik eerst zo mijn bedenkingen bij de meetmethode van BG-Engineering in uitvoering en presentatie,” vertelt Eric. “Maar ik raakte er steeds meer van overtuigd dat deze wijze zeker niet onderdoet voor andere methoden.” De toegevoegde waarde van deze meetmethode én van BG-Engineering is de actualiteit en de snelheid, volgens Eric. De lijnen zijn kort, er wordt snel geschakeld en eventuele problemen worden rap opgelost door het BG-team. Het is een organisatie die graag out of the box denkt, en dat spreekt Eric aan.

Even de bewolking berekenen...

Op basis van de metingen is er al veel ‘wegdekdata’ beschikbaar, wat is dan de toegevoegde waarde van een meteoroloog voor strooit.nu? Eric: “De meteorologen die bij ons werken hebben tientallen jaren ervaring in de meteorologie en zijn gespecialiseerd in gladheidsverwachtingen. Doordat veel gemeenten en provincies preventief strooien, moeten we de gladheid al ruim van te voren voorzien: 3 tot 5 uur voordat de gladheid optreedt.

Computerberekeningen zijn handig, maar afhankelijk van veel factoren en daardoor niet altijd even betrouwbaar. Het al dan niet optreden van lage bewolking is bijvoorbeeld een belangrijke factor die kan meespelen in het ontstaan van gladheid. Een computer neemt dit niet altijd mee in zijn berekeningen.” Een ander argument: gladheidsmodellen hebben 1 tot 3 uur rekentijd nodig. Een meteoroloog berekent direct of het wel of niet glad gaat worden

Eric Chavanu is altijd meteoroloog, ook ‘s nachts

"Het feit dat er gestrooid is, wil niet zeggen dat je onbeschaamd toch het gaspedaal kunt indrukken"

“Het weer is er altijd en verandert continu. Als je goed op de signalen let kan je een hoop situaties voorzien.”

Bewustwording bij bestuurders

Strooit.nu geeft een duidelijk overzicht van de wegcondities. “Maar van belang is ook dat de gebruiker voldoende toelichting krijgt, zodat hij weet waar hij naar kijkt,” zegt Eric. “Ik vind het ontzettend belangrijk dat mensen zich goed bewust zijn van de gladheidsgevaren. Het feit dat er gestrooid is, wil niet zeggen dat je onbeschaamd toch het gaspedaal kunt indrukken.”

Daarin schuilt direct zijn eigen missie: het goed toelichten van de actuele situatie en verwachtingen. “Het weer is er altijd en verandert continu. Als je goed op de signalen let, kan je een hoop situaties voorzien.” Dat mensen zich vaak wenden tot een app voor de actuele weersverwachting vindt hij begrijpelijk, maar soms ook wat frustrerend. Het bredere kader ontbreekt.

“Mensen hebben vaak geen besef van waar ze nu precies naar kijken,” stelt Eric. Hoe ziet hij het liever? “Een goede, onafhankelijke meteoroloog overziet een scala aan diverse computermodellen en baseert daarop zijn gladheidsverwachting. Dat licht hij vervolgens persoonlijk toe aan diverse gladheidscoördinatoren.” En op exact die manier werkt hij samen met BG-Engineering, voor strooit.nu.

Ook ‘s nachts

De toegevoegde waarde van een meteoroloog in het proces van gladheiddetectie is duidelijk. We zijn tot slot benieuwd naar het nachtelijke leven van een meteoroloog. Moet Eric er vaak zijn bed voor uit? Eric: “Verschillende gemeenten zijn afhankelijk van onze informatie en gladheidsbestrijding is 24 uur per dag relevant, dus zeker ook in de nachturen!” Dus als wij dromen over warme oorden, is Eric niet zelden het wolkendek aan het duiden. Zodat we een paar uur later, mede dankzij Eric en strooit.nu, goed geïnformeerd de weg op kunnen.